Primera Visita

En aquest apartat expliquem com es desenvolupa una primera visita.

 

Sol.licitud de primera visita:

GUIA Barcelona

Centre Mèdic Teknon (Unitat de Paidopsiquiatria)

GUIA Sant Cugat

Primera visita

SOL.LICITUD DE LA PRIMERA VISITA

La primera visita a qualsevol CENTRE GUIA (Unitat de Paidopsiquiatria de Centre Mèdic Teknon, Guia-València i Guia-Sant Cugat) les realitzen el Dr.Jordi Sasot, psiquiatre infantil i juvenil i Elia Sasot psicòloga clínica infanto-juvenil. Consisteix en una primera entrevista on es valora i estudia el motiu de consulta, demanda que habitualment apareix a partir del propi pacient, bé sigui nen, adolescent o jove, de la seva pròpia família o d'un altre professional, en general a partir de la pròpia escola (professor, psicòleg o psicopedagog) o per sol.licitud del seu pediatre o metge de família.

Com abordar la primera visita?
És important que en aquesta primera sessió s'aporti verbalment la màxima informació del pacient durant l'entrevista, també és una consulta documental en el cas d'existir exploracions anteriors que hagin pogut ser realitzades per l'escola o altres especialistes, sempre que els pares ho considerin rellevant


QUÈ ÉS LA PRIMERA VISITA?

Aquesta primera entrevista es té que realitzar amb el pacient i els seus pares en forma conjunta o per separat, depenent de cada situació.


Amb un major coneixement de l'infant o adolescent mitjançant l'entrevista amb els pares en què es pregunta a la família el motiu de consulta i tots aquells aspectes que poden estar amb ell relacionats, es poden prendre diverses postures, desde iniciar un tractament fins valorar la pràctica de fer un diagnòstic amb major profunditat, aspecte sempre més aconsellable davant situacions en què sigui necessari identificar la causa dels problemes abans d'iniciar el tractament oportú.


En sol.licitar un estudi diagnòstic es tenen en compte diversos aspectes:

Després de conèixer l'opinió dels pares és necessari també conèixer quina és l'opinió de l'entorn escolar, amb l'autorització de la família, ja que hi ha nens que mostren conductes completament diferents a casa i escola.
En alguns pacients també pot ser necessari realitzar proves de caràcter més biològic com analítiques en sang o orina incloent estudis genètics, o estudis neurofisiològiques i / o de neuroimatge per descartar causes menys freqüents però no per això menys importants.
Practicar un complet estudi psicomètric mitjançant proves psicotècniques bé clíniques o computarizadas i psicopedagògiques, és també bàsic en realitzar un estudi diagnòstic.

Què es fa durant la primera visita? És una conversa on els pares exposen el motiu de consulta, seguidament el Dr o Dra els anirà fent una sèrie de preguntes per ampliar tota la informació que pugui estar relacionada amb la situació plantejada. És una conversa oberta en la qual els pares exposen les seves preocupacions marcant amb elles el ritme i les directrius a seguir, després se'ls pregunta de forma més estructurada tots els aspectes importants de la infància del nen, des del seu desenvolupament, etapes de l'aprenentatge escolar, relacions socials, etc ... fins els seus antecedents en aspectes de salut i els propis antecedents familiars.

QUÈ ÉS UN ESTUDI PSICOMÈTRIC ?

En molts casos és també necessari conèixer les causes psicològiques i pedagògiques responsables d'un problema. En aquesta situació es cita al nen o adolescent per a la pràctica d'un estudi psicomètric personalitzat que pot comprendre diverses sessions amb l'objectiu d'analitzar la capacitat intel.lectual, el grau de maduresa neuropsicològica (atenció, memòria, etc), el nivell acadèmic, la maduresa emocional i afectiva i la seva conducta adaptativa. Aquestes proves psicomètriques ens mostren també la capacitat de resposta neurològica del cervell mitjançant proves estandarditzades i computarizadas.
Aquests estudis tenen una durada aproximada de tres hores, repartides en dues o tres sessions i en dies diferents, per facilitar una resposta sense fatiga.
És també necessari conèixer, en algunes casos, l'opinió de l'escola, motiu pel qual s'estableix el contacte oportú amb l'autorització dels pares.Per a què serveixen els estudis psicomètrics? Aquests estudis permeten realitzar una exploració integral del pacient, la qual cosa permet tenir tota la informació necessària per fer un diagnòstic clar i eficaç, de manera que és més fàcil poder oferir una resposta objectiva. Tota aquesta informació clínica s'interrelaciona amb el que li passa al nen o adolescent en l'anàlisi de cada situació. Com més àmplia i específica sigui tota aquesta informació, més clar és el diagnòstic, i en conseqüència més eficaç el seu tractament, de manera que abans s'assoleix una adequada millora o curació.

QUÈ ÉS UN INFORME DIAGNÒSTIC?

Després de la pràctica de les diverses proves abans comentades i personalitzades per a cada pacient, hi ha una reunió entre els diversos especialistes partícips de l'estudi amb l'objectiu de prioritzar en forma objectiva i argumentable les variables considerades bàsiques en la causa del problema motiu de consulta. Amb aquestes dades s'elabora de forma col.legiada (psiquiatre, psicòleg i pedagog) la hipòtesi diagnòstica que es recull en un document amb les orientacions terapèutiques oportunes.

Els nostres serveis de psicodiagnòstic clínic són exclusivament privats, al no existir cap relació contractual amb les entitats mutuals, amb l'excepció d'Assistència Sanitària.
La relació contractual amb les entitats mutuals és exclusivament per Psiquiatria Infantil i Juvenil.

 

Per a què serveix l'informe diagnòstic? Amb l'informe el nen, adolescent o jove, la família i l'escola disposen d'una hipòtesi diagnòstica definida, després de les proves, estudis i entrevistes realitzats. En aquest punt, l'informe és un document que permet prendre les decisions oportunes i objectives en forma d'unes adequades orientacions terapèutiques que en general inclouen un plantejament multimodal, integrant segons diagnòstic un oportú plantejament psicoeducatiu familiar i escolar (entrenament de pares i psicoeducació escolar) , la pràctica de tractament psicològic especialitzat (psicoteràpia individual o en grup), el tractament psicopedagògic necessari d'acord amb les dificultats del pacient mitjançant entrenament neuropsicològic i reeducació clínica i també en els casos necessaris, una molt útil prescripció farmacològica. 

Sol.licitud de primera visita:

GUIA Barcelona

Centre Mèdic Teknon (Unitat de Paidopsiquiatria)

GUIA Sant Cugat

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dimarts 21 novembre 2023, 11:59