Salut Mental

És possible prevenir els trastorns mentals i promoure la salut mental?


Les malalties mentals són un problema cada vegada major que segons es calcula afecta una de cada quatre persones al llarg de la seva vida (Organització Mundial de la Salut). Les investigacions actuals demostren que les intervencions preventives en salut mental infantil i juvenil permeten efectivament promoure la salut mental i prevenir els trastorns mentals. La naturalesa dels trastorns mentals fa que la detecció precoç i una encertada resposta assistencial pugui condicionar la remissió de  molts dels problemes de salut mental que es presenten durant les etapes infantil i juvenil.  Així mateix aquestes estratègies també poden prevenir l'aparició de trastorns mentals entre els nens i adolescents que es troben en situacions d'alt risc per la seva major vulnerabilitat biológica o del seu propi entorn.

Tenir un ampli coneixement de les principals malalties mentals dels nens i adolescents es un factor clau en la seva detecció precoç

Consells educatius


Consells educatius

El comportament infantil és conseqüència del modelat educatiu dels seus educadors, fonamentalment dels seus pares. També influeix la pròpia càrrega genètica del nen, variable que condiciona el propi temperament i amb això la seva conducta i gestió emocional.

Les transformacions que la nostra societat ha experimentat en l'últim segle han provocat grans canvis en el model de família, en la comunicació entre pares i fills, i en conseqüència en l'educació del “dia a dia”.

Els pares actuals es troben habitualment sols davant els problemes educatius dels seus fills i busquen l'opinió i consells de qui els inspiri confiança, en comprovar amb preocupació com la seva harmonia familiar s'altera, i en ocasions de forma molt complexa, davant les exigències i conflictes dels seus fills. Tot això també condicionat pels nous models educatius en una societat en la que en els últims anys s'ha passat d'un model autoritari a un altre essencialment tolerant i permissiu.

Així mateix la desorientació dels pares no és aliena al desconcert educatiu de la pròpia escola, en un país amb una de les principals taxes europees de fracàs escolar, en un país en que, en conseqüència, una part molt important dels seus adolescents i joves no han après a pensar.

 


 

Articles i Enllaços d'interès


 


 

 

EL PAPER DEL PEDIATRA EN L'EDUCACIÓ DELS PARES - PDF

Dr. Jordi Sasot Llevadot. Psiquiatra i Pediatra. Cap de l'Unitat de Paidopsiquiatria del Centre Mèdic Teknon

 

Artícle publicat en el 6è Curs Interdisdiplinari d'Especialitats Pediàtriques de Centre Mèdic Teknon. Barcelona. 2012


 


 

 

Guia de bon ús de les xarxes socials - PDF

CESICAT - Obra titularitat de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. 2010


 


 

Catàleg de materials i programes per a la prevenció i la reducció de danys associats al consum de drogues - PDF


Subdirecció General de Drogodependències, Direcció General de Salut Pública.

Departament de Salut 2010 Generalitat de Catalunya.

 

 


 


La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dimarts 21 novembre 2023, 11:59