Salud Mental

¿Es posible prevenir los trastornos mentales y promover la salud mental?

 

Las enfermedades mentales son un problema cada vez mayor que segun se calcula afecta una de cada cuatro personas a lo largo de su vida (Organización Mundial de la Salud). Las investigaciones actuales demuestran que las intervenciones preventivas en salud mental infantil y juvenil permiten promover efectivamente la salud mental y prevenir los trastornos mentales. La naturaleza de los trastornos mentales hace que la detección precoz y una acertada respuesta asistencial puedan condicionar la remisión de muchos de los problemas de salud mental que se presentan durante las etapas infantil y juvenil. Estas estrategias también pueden prevenir la aparición de trastornos mentales entre los niños y adolescentes que se encuentran en situación de alto riesgo por su mayor vulnerabilidad biológica o de su propio entorno.

Tener un amplio conocimiento de las principales enfermedades mentales de los niños y adolescentes es un factor clave en su detección precoz.

Consejos educativos


Consells educatius

El comportament infantil és conseqüència del modelat educatiu dels seus educadors, fonamentalment dels seus pares. També influeix la pròpia càrrega genètica del nen, variable que condiciona el propi temperament i amb això la seva conducta i gestió emocional.

Les transformacions que la nostra societat ha experimentat en l'últim segle han provocat grans canvis en el model de família, en la comunicació entre pares i fills, i en conseqüència en l'educació del “dia a dia”.

Els pares actuals es troben habitualment sols davant els problemes educatius dels seus fills i busquen l'opinió i consells de qui els inspiri confiança, en comprovar amb preocupació com la seva harmonia familiar s'altera, i en ocasions de forma molt complexa, davant les exigències i conflictes dels seus fills. Tot això també condicionat pels nous models educatius en una societat en la que en els últims anys s'ha passat d'un model autoritari a un altre essencialment tolerant i permissiu.

Així mateix la desorientació dels pares no és aliena al desconcert educatiu de la pròpia escola, en un país amb una de les principals taxes europees de fracàs escolar, en un país en que, en conseqüència, una part molt important dels seus adolescents i joves no han après a pensar.

 


 

Articles i Enllaços d'interès


 


 

 

EL PAPER DEL PEDIATRA EN L'EDUCACIÓ DELS PARES - PDF

Dr. Jordi Sasot Llevadot. Psiquiatra i Pediatra. Cap de l'Unitat de Paidopsiquiatria del Centre Mèdic Teknon

 

Artícle publicat en el 6è Curs Interdisdiplinari d'Especialitats Pediàtriques de Centre Mèdic Teknon. Barcelona. 2012


 


 

 

Guia de bon ús de les xarxes socials - PDF

CESICAT - Obra titularitat de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. 2010


 


 

Catàleg de materials i programes per a la prevenció i la reducció de danys associats al consum de drogues - PDF


Subdirecció General de Drogodependències, Direcció General de Salut Pública.

Departament de Salut 2010 Generalitat de Catalunya.

 

 


 


La información proporcionada en esta web, es sólo para su conocimiento general y no es sustitutivo de consejos médicos o profesionales para condiciones médicas específicas. Usted no debe utilizar esta información para diagnosticar o tratar ningún problema de salud o enfermedad sin consultar a un profesional médico.

Web actualitzada el Martes 21 Noviembre 2023, 11:59