El Equipo del Centre Psicopediàtric Guia dirigido por el Dr. Jordi Sasot Llevadot y Elia Sasot Ibañez lo componen:

Ariadna Regás Gràcia

ariadna regas gracia

Graduada en Psicologia amb menció Psicologia clínica infantil i juvenil per la Universitat Ramón Llull

Màster en Psicologia General Sanitària

Col·legiada núm 26785 (COPC)

Àmplia experiència en reeducacions a nens i adolescents amb NESE

Psicòloga clínica especialitzada en el tractament psicoterapèutic d’orientació sistèmic familiar (Escola de Teràpia Familiar Sant Pau)

Formació complementària
Grau superior en Educació Infantil a Escola Sagrat Cor de Sarrià
Curs de Funcions Executives Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Curs en Adquisició i ús de la lecto-escriptura en nens amb Trastorn del Llenguatge i la comunicació de Isabelle Monfort

La información proporcionada en esta web, es sólo para su conocimiento general y no es sustitutivo de consejos médicos o profesionales para condiciones médicas específicas. Usted no debe utilizar esta información para diagnosticar o tratar ningún problema de salud o enfermedad sin consultar a un profesional médico.

Web actualitzada el Martes 21 Noviembre 2023, 11:59