El Equipo del Centre Psicopediàtric Guia dirigido por el Dr. Jordi Sasot Llevadot y Elia Sasot Ibañez lo componen:

Mònica Estella Monteys

Monica-Estella-MonteysPsicopedagoga per l' Universitat Ramón Llull

Diplomada en Magisteri per l' Universitat Ramón Llull

Psicopedagoga experta en nens d'incorporació tardana al sistema educatiu, coneix al detall l'intervenció psicopedagógica en educació preescolar, primaria i secundaria.

Asesora de recursos educatius per mestres amb alumnes amb TDAH i dificultats de l'aprenentatge

Darrerament porta a terme una amplia revisió del material d'intervenció mediàtic psicopedagógic per nens i adolescents amb trastorns de l'aprenentatge

La información proporcionada en esta web, es sólo para su conocimiento general y no es sustitutivo de consejos médicos o profesionales para condiciones médicas específicas. Usted no debe utilizar esta información para diagnosticar o tratar ningún problema de salud o enfermedad sin consultar a un profesional médico.

Web actualitzada el Martes 21 Noviembre 2023, 11:59