L'adolescència

És l'etapa de transició entre la infància i la vida adulta, és un comiat de les dependències infantils i un continu esforç per assolir un satisfactori coneixement personal.

L'adolescent és un viatger sense planell, que ha abandonat una localitat sense conèixer prou bé la pròxima. És una etapa de continus i inesperats canvis que es mouen entre les llibertats del passat i les responsabilitats del futur.

És també i fonamentalment una etapa de benvinguts canvis, benvingudes crisis i benvingudes adaptacions.

Conductes sexuals inadequades

Els adolescents que mantenen relacions sexuals completes assumeixen bàsicament dos riscos: l'embaràs no desitjat i les malalties de transmissió sexual ( SIDA, sífilis, hepatitis, herpes, parasitosi, entre d'altres ).

Molts dels joves no prenen les prevencions adequades, entre les que es troben, la no utilització o la mala utilització de mètodes anticonceptius i profilàctics, com la no utilització de preservatius o d'altres mètodes anticonceptius.

Entre els factors que juguen un paper important en el increment de les malalties de transmissió sexual trobem:

  • L'edat cada cop més primerenca de la primera relació sexual.
  • L'augment de l’activitat sexual dels adolescents: nombre de parelles i contactes.
  • La desaparició de la por a l'embaràs, donada la facilitat de l'ús dels mètodes anticonceptius.
  • El convenciment generalitzat, de que moltes d'aquestes malalties, són, avui en dia, fàcilment curables.
  • La major mobilitat de la població de diferents nacionalitats.
  • La promiscuïtat sexual que existeix en alguns grups de població.
  • L'augment del nombre de soques d'alguns gèrmens resistents als antiinfecciosos tradicionals.
  • L'existència d'un major nombre de persones que es comporten com asimptomàtics portadors, però que poden contagiar.

Per altra banda, cal tenir en compte els riscos que té el fet de mantenir relacions sexuals sota els efectes de l'alcohol i/o altres drogues, degut a que l'adolescent pot no ser conscient del que fa i pot ser que no posi els mitjans adequats o que no sàpiga el que fa ni amb qui manté relaciona sexuals. Així mateix, per altra banda, s'ha augmentat el nombre de tractaments postcoitals, després d'haver transcorregut poques hores, lo qual a la vegada facilita als joves de forma errònia a la no precaució ni prevenció a la hora de mantenir relacions sexuals.

 

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dimarts 21 novembre 2023, 11:59