L'adolescència

És l'etapa de transició entre la infància i la vida adulta, és un comiat de les dependències infantils i un continu esforç per assolir un satisfactori coneixement personal.

L'adolescent és un viatger sense planell, que ha abandonat una localitat sense conèixer prou bé la pròxima. És una etapa de continus i inesperats canvis que es mouen entre les llibertats del passat i les responsabilitats del futur.

És també i fonamentalment una etapa de benvinguts canvis, benvingudes crisis i benvingudes adaptacions.

Agressions físiques freqüents

Es tracta de joves que transgredeixen les normes de relació interpersonal, ja sigui en el nucli familiar o social, no respectant els drets bàsics dels altres i amb un caràcter pertorbador per l'entorn social.

Normalment aquest comportament desadaptat, agressiu, inclús antisocial, es presenta de forma reiterada a casa, a l'escola i en tots els àmbits on el jove desenvolupa la seva vida diària.

Entre les característiques d'aquest apartat, trobem adolescents que mostren:

 • Agressivitat, a nivell verbal i físic: insults, paraules i expressions malsonants, falta de respecte, especialment amb els adults; així com agressions físiques en forma de empentes, trencar coses, cops, patades, baralles, etc.
 • Crueltat amb persones i/o animals.
 • Conductes socials desadaptades.
 • Manipulació de les relaciones interpersonals.
 • Desobediència dels valors i normes establertes.
 • Reaccions negatives davant dels convencionalismes i formalismes.
 • Actuacions impulsives ( falta de control dels impulsos en diverses situacions ).
 • Crisis de ràbia, acompanyades d'agressivitat cap als béns, mobiliari, o persones que l'envolten.
 • Fàcilment susceptibles, reaccionen a les mínimes provocacions,  inclús quan aquestes no hi són presents, busquen discussions i conflictes.
 • Baralles freqüents, dins i fora de casa.
 • Utilització d’algunes armes.
 • Destrucció de propietat al.liena o de bens e immobles dins de la llar familiar.
 • Absència de sentiments de culpa i/o autocrítica.
 • Falta de sensibilitat i d'empatia cap als sentiments dels altres.

 

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dimarts 21 novembre 2023, 11:59