L'adolescència

És l'etapa de transició entre la infància i la vida adulta, és un comiat de les dependències infantils i un continu esforç per assolir un satisfactori coneixement personal.

L'adolescent és un viatger sense planell, que ha abandonat una localitat sense conèixer prou bé la pròxima. És una etapa de continus i inesperats canvis que es mouen entre les llibertats del passat i les responsabilitats del futur.

És també i fonamentalment una etapa de benvinguts canvis, benvingudes crisis i benvingudes adaptacions.

Pors excessives i injustificades

Les pors es poden considerar evolutives, formen part del desenvolupament del nen, proporcionant-li mitjans d'adaptació als diferents estímuls estressants, i generant capacitat d'afrontament i maduresa cognitiva. No obstant, algunes pors persisteixen durant anys podent perllongar-se  a l'adolescència,  altres apareixen en personalitats adolescents que esdevenen més ansioses, altres són conseqüents a l'aprenentatge ambiental que fa l'adolescent ( copiant respostes de por davant determinats estímuls ) i altres són conseqüents a experiències traumàtiques o a angoixa generalitzada.

Convé diferenciar les pors normals, que desapareixen espontàniament i que no interfereixen en el funcionament quotidià de la persona i que es presenten de forma lleu, de les pors patològiques i fòbies que requereixen avaluació i intervenció específica.

Per establir una por com patològica i fòbica, haurem d’observar que està fora de l’edat evolutiva d'aparició, que l’'stat de por és desproporcionat a la situació d'origen ( amb una intensitat desmesurada i amb un comportament desadaptatiu ), observant tanmateix que hi ha malestar significatiu front l'estímul desencadenant, signes evidents d'evitació de la situació temuda i anticipació negativa de la possible aparició de la por o de l'estímul temut. La por per tant es presenta com excessiva e irracional. Si observem a més que la por es produïda per un estímul o situació concreta i és molt aguda i persistent en el temps, constituirà una fòbia específica.

 

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dimarts 21 novembre 2023, 11:59