Etapa Escolar

L'etapa escolar

És el període de desenvolupament que comença amb l'inici escolar i finalitza amb l´adolescència.

A aquesta edat el nen ha de sortir de casa seva i entrar a un món desconegut, on les persones que formen la seva família i el seu món fins a aquest moment, es queden fora. El seu èxit o fracàs en aquest període dependrà en part de les habilitats que hagi desenvolupat en els seus anys de vida anteriors. Aquest fet marca l'inici del contacte del nen amb la societat a la qual pertany, la qual fa exigències que requereixen de noves habilitats i destreses.

D'altra banda, la relació amb els pares canvia, iniciant-se un procés gradual d'independència i autonomia, i apareix el grup de amics com un referent important que es constitueix en un dels seus eixos centrals del desenvolupament.

Trastorn de l'aprenentatge no verbal

Els nens i nenes amb tratorn de l'aprenentatge no-verbal ( TANV ) presenten dificultats en les següents àrees:

1) Tenen dificultats en la integració viso-espaial: dificultats per reconèixer cares, lletres i números, dificultats per la resolució de problemes de càlcul i poca memòria visual. Habitualment poden mostrar gran atenció pels petits detalls, obviant el conjunt global.

2) Solen presentar un cert retard en l'inici de la marxa i en l’adquisició de les habilitats psicomotrius.

3) Presenten dificultats en les funciones executives i les habilitats organitzatives: poden presentar dificultats en generar hipòtesis, planificar, organitzar y generalitzar solucions.

4) A nivell del seu desenvolupament en orientació espacial i temporal son nens que es desorienten amb facilitat i presenten dificultats per entendre els conceptes de temps.

5) Presenten dificultats en l'ús i la comprensió de la comunicació no-verbal ( com les expressions facials ) i dels aspectes pragmàtics del llenguatge ( ironies, doble sentit, etc. ), volen però no saben com interactuar.

6) Mostren dificultats en la comprensió de les emocions, tenen un pensament rígid i son emocionalment làbils.

7) Son nens que també tenen dificultats per adaptar-se als canvis en la seva rutina diària, el que els hi provoca  malestar i angoixa.

Cal diferenciar el TANV amb el TDA ( trastorn per dèficit d'atenció ), ja que els primers també comparteixen dificultats d'atenció, no obstant, aquestes dificultats atentives son conseqüència de les limitacions que aquests nens i nenes tenen en les altres àrees comentades.

 

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dimarts 21 novembre 2023, 11:59