Etapa Escolar

L'etapa escolar

És el període de desenvolupament que comença amb l'inici escolar i finalitza amb l´adolescència.

A aquesta edat el nen ha de sortir de casa seva i entrar a un món desconegut, on les persones que formen la seva família i el seu món fins a aquest moment, es queden fora. El seu èxit o fracàs en aquest període dependrà en part de les habilitats que hagi desenvolupat en els seus anys de vida anteriors. Aquest fet marca l'inici del contacte del nen amb la societat a la qual pertany, la qual fa exigències que requereixen de noves habilitats i destreses.

D'altra banda, la relació amb els pares canvia, iniciant-se un procés gradual d'independència i autonomia, i apareix el grup de amics com un referent important que es constitueix en un dels seus eixos centrals del desenvolupament.

Obssesions i compulsions

Al llarg de l'etapa escolar el nen/a es pot mostrar preocupat per diferents motius ( els exàmens, la relació amb els amics, l'imatge personal…)

Es a dir poden presentar-se ideacions o preocupacions mínimament obsessives de caràcter benigne.

Les obsessions son desadaptatives quan es tradueixen en pensaments repetitius de caràcter impulsiu, recurrents, persistents i excessius que el nen/a no pot controlar, causant-li una elevada ansietat i alteració del seu benestar personal.

Molts cops aquestes obsessions s'acompanyen d'actes repetitius o compulsius ( per exemple ordenar repetidament i de forma excessivament perfeccionista i simètrica uns determinats objectes, rentar-se contínuament les mans encara que estiguin prou netes,  realitzar una acció un número determinat de vegades, etc )

Aquestes obsessions ( pensaments ) i compulsions ( actes ) que interrompen significativament les activitats quotidianes del nen/a i alteren el seu propi benestar, poden constituir un Trastorn Obsessiu Compulsiu ( TOC ), trastorn ja de rellevància no específicament emocional i que requereix d'intervenció especialitzada.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28