La primera infància

És l'etapa evolutiva que comprèn des del naixement fins a l'etapa preescolar.

És un dels moments del desenvolupament amb major capacitat de canvi ja que el cervell encara s'està formant. En aquests anys un ésser indefens i sense capacitat per sobreviure es converteix en un nen que pensa i s'emociona, que parla i corre, que es relaciona i comença a utilitzar les seves experiències.

Qualsevol problema té ara una més fàcil solució, és el millor moment per poder prevenir, detectar, diagnosticar i tractar qualsevol trastorn neurobiològic i / o psicoeducatiu.

Trastorns d'aprenentatge de causa educativa

 

Les expectatives i el grau d'implicació dels pares en l’educació dels fills i els recursos oferts per ajudar-los són factors claus a tenir en compte que influeixen de forma considerable en el nivells d'aprenentatge obtingut pels fills .

Influiran desavantatges ambientals, culturals i econòmiques.

Hi han actuacions errònies que poden tenir conseqüències en el desenvolupament del nen en diferents àmbits ( llenguatge, autonomia, desenvolupament motriu…):

  • Allargar l'ús del xumet o del biberó pot causar dislàlies.
  • Utilitzar un llenguatge massa infantil ( diminutius ), no tenir paciència per deixar que s'expressi ( assenyalar les coses en comptes de dir el seu nom ) pot causar retards en la parla i llenguatge.
  • Fer-li tot. No deixar que mengi o es vesteixi sol pot repercutir en la seva autonomia i en el seu desenvolupament motriu ( cordar botons, utilitzar coberts, etc.)
  • I sobretot sobreprotegir-lo en excés davant les dificultats. Cal que el nen s'acostumi a assumir les conseqüències de les seves accions, per que aprengui dels seus errors.

 

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dimarts 21 novembre 2023, 11:59