La primera infància

És l'etapa evolutiva que comprèn des del naixement fins a l'etapa preescolar.

És un dels moments del desenvolupament amb major capacitat de canvi ja que el cervell encara s'està formant. En aquests anys un ésser indefens i sense capacitat per sobreviure es converteix en un nen que pensa i s'emociona, que parla i corre, que es relaciona i comença a utilitzar les seves experiències.

Qualsevol problema té ara una més fàcil solució, és el millor moment per poder prevenir, detectar, diagnosticar i tractar qualsevol trastorn neurobiològic i / o psicoeducatiu.

Dificultats visoespaials i temporosecuencials

 

Els nens i les nenes descobreixen i interioritzen el món que els envolta per mitjà del moviment, a través del qual organitzen l'espai i el temps. A partir d'aquí també desenvolupen el seu esquema corporal.

A través de les seves accions corporals com jugar, saltar, manipular objectes… aconsegueixen situar-se en el món i treballar conceptes relatius a l'espai (a dalt/ a baix, davant/ darrera…) i el temps ( rapidesa, ritme, durada, avui, demà ).

 

Als quatre anys cal que el nen tingui adquirits els següents conceptes:

 

Conceptes espaials:   

                          

  • Dins - fora                               
  • Davant - darrera                       
  • Sobre - sota                             
  • A un costat- a l’altre                   
  • Prop - lluny
  • Junt - separat
  • Llarg - curt

 

Conceptes temporals:

 

  • Lent - ràpid
  • Avui - demà
  • Abans - després

 

 

 

 

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28