La primera infància

És l'etapa evolutiva que comprèn des del naixement fins a l'etapa preescolar.

És un dels moments del desenvolupament amb major capacitat de canvi ja que el cervell encara s'està formant. En aquests anys un ésser indefens i sense capacitat per sobreviure es converteix en un nen que pensa i s'emociona, que parla i corre, que es relaciona i comença a utilitzar les seves experiències.

Qualsevol problema té ara una més fàcil solució, és el millor moment per poder prevenir, detectar, diagnosticar i tractar qualsevol trastorn neurobiològic i / o psicoeducatiu.

Conductes hiperactives

 

Les conductes hiperactives es manifesten principalment per una gran dificultat per part dels nens per estar físicament quiets quan les situacions ho requereixen, amb una elevada impulsivitat e inquietud motriu. Podem reunir les principals característiques en les següents variables:

 

 • Són nens molt inquiets.
 • Estan sempre movent-se i tocant les coses.
 • Poden moure's molt durant la son.
 • Corren i trepen excessivament.
 • Toquen massa els objectes i els trenquen
 • S'avorreixen amb facilitat.
 • Es fan mal sovint.
 • Trenquen joguines.
 • Tenen dificultats per jugar i divertir-se en silenci.
 • Són incapaços de relaxar-se.
 • Sempre estan al límit del perill.
 • No tenen temps d’espera.
 • Constantment criden l’atenció.
 • Necessiten supervisió constant.

 

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28