La primera infància

És l'etapa evolutiva que comprèn des del naixement fins a l'etapa preescolar.

És un dels moments del desenvolupament amb major capacitat de canvi ja que el cervell encara s'està formant. En aquests anys un ésser indefens i sense capacitat per sobreviure es converteix en un nen que pensa i s'emociona, que parla i corre, que es relaciona i comença a utilitzar les seves experiències.

Qualsevol problema té ara una més fàcil solució, és el millor moment per poder prevenir, detectar, diagnosticar i tractar qualsevol trastorn neurobiològic i / o psicoeducatiu.

Conductes negativistes i desafiants

 

Les conductes negativistes i desafiants es manifesten per un patró del comportament negativista, desafiant, desobedient i hostil que dona lloc a discussions amb el adults, amb comportaments poc cooperatius cap als companys o les persones en un rol d'autoritat, alterant la seva conducta adaptativa de manera significativa en la majoria dels àmbits on es mou (família, escola, social, etc). Les característiques principals del comportament negativista desafiant són:

  • Rebequeries i empipaments freqüents.
  • Sovint discuteixen i s'afronten  als adults.
  • Desafien activament l'adult,qüestionen les normes i les incompleixen.
  • Molesten deliberadament a altres persones.
  • Acusen  a altres dels seus errors o mal comportament, tenen molta dificultat per acceptar els seus errors.
  • Sovint son colèrics i ressentits.
  • Són rancorosos i poden ser venjatius.
  • Mostren poca amabilitat cap als altres.
  • Tenen molt poca empatia o capacitat de ficar-se en el lloc dels altres.

Hem de diferenciar aquestes conductes purament negativistes desafiants, de les conductes desafiants reactives funcionals dels nens davant l'actuació dels pares per ser massa permissius o autoritaris.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28