La primera infància

És l'etapa evolutiva que comprèn des del naixement fins a l'etapa preescolar.

És un dels moments del desenvolupament amb major capacitat de canvi ja que el cervell encara s'està formant. En aquests anys un ésser indefens i sense capacitat per sobreviure es converteix en un nen que pensa i s'emociona, que parla i corre, que es relaciona i comença a utilitzar les seves experiències.

Qualsevol problema té ara una més fàcil solució, és el millor moment per poder prevenir, detectar, diagnosticar i tractar qualsevol trastorn neurobiològic i / o psicoeducatiu.

Retard del llenguatge

 

Parlem de retard en el llenguatge quan hi ha una manca de desenvolupament del llenguatge a l’edat que normalment es presenta. El llenguatge es va perfeccionant i integrant fins els sis anys, aproximadament. Algunes conseqüències del retard del llenguatge són:

 • Problemes per comunicar-se: entendre i expressar-se.
 • Dificultats en els aprenentatges de la lectoescriptura
 • Dificultats en l’aprenentatge de normes socials i de conducta.

 


Criteris evolutius:

 • 0-3 mesos: Pot plorar i cridar. Reacciona als sorolls. Sons guturals.
 • 3-6 mesos: Inici del balboteig (pa-pa, ba-ba, ma-ma). Somriu. Reacciona a la veu adulta.
 • 6-9 mesos: Laleig. Síl.labes aïllades (da, ma, ca). Respon vocalment a l'estímul i al mirall.
 • 9-12 mesos: Imita sons. Diu mama, papa.
 • 12-15 mesos:Pot dir 2-4 paraules familiars.
 • 15-18 mesos: Pot dir unes 5 paraules.
 • 18-21 mesos: 10 o més paraules.
 • 21-24 mesos: 20-50 paraules. Combina dues o més paraules en forma de argot. Expressa necessitats.
 • 24 mesos: Pot fer servir el jo, mi, tu. Diu el seu nom.
 • 30 mesos: Diu nom i cognoms. Comença a fer frases simples gramaticalment incorrectes.
 • 3 anys: Pregunta on, com, per què. Frases amb subjecte, verb i predicat.
 • 4 anys: Frases de 6-8 paraules. Pot conjugar els temps verbals.

 


L'absència d'aquests criteris pot ser una senyal d'alarma.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28