Dr. Jordi Sasot Llevadot

Es médico especialista en Psiquiatría y Pediatría por la Universidad Autónoma de Barcelona (Unidad Docente Vall d'Hebron) desde el 1983.

Magíster en Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil por el Departamento de Farmacología y Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona con la cualificación de Sobresaliente.

Colegiado por el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona con el nº 13.345.

Pertenece al Cuerpo Facultativo del Centro Médico Teknon dónde dirige la Unidad de Paidopsiquiatria (Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil).

Presidente de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto-Juvenil, de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (2003-2007).

Miembro de la Asociación Española de Psiquiatria del Niño y del Adolescente.

Miembro de la ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry).

Miembro de la AACAP (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).

Miembro de la Societat Catalana de Pediatria.

Miembro de la Asociación Española de Pediatria.

Miembro del Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. (2003-2012)

Profesor del Postgrado en Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Llenguatge: que és el TEL?

Artículos de prensa

"Els nens i nenes amb TEL (Trastorn Específic del Llenguatge), són com nens estrangers en el seu propi idioma"

Publicat: A la revista Tot Sant Cugat n.1622
Data: 8 de Juny del 2018

El TEL (Trastorn Específic del Llenguatge) és un trastorn del neurodesenvolupament que afecta fonamentalment el llenguatge oral. Els nens i nenes amb TEL presenten problemes per expressar-se quan parlen i per comprendre quan escolten. Són com nens estrangers en el seu propi idioma.

És important tenir present que no són sols problemes d'expressió del llenguatge, és a dir, no només són un problema de "sortida" sinó d´"entrada", és a dir, de comprensió de llenguatge. Els símptomes que presenten en l'expressió del seu llenguatge són el reflex de les seves dificultats en processar, interpretar i guardar en la memòria tota la informació verbal que els arriba de l'exterior.

És freqüent que a l'escola es detectin nens i nenes amb dificultats en la parla i llenguatge perquè parlen poc o per què no se'ls entén. Els nens i nenes amb TEL, és a dir, amb problemes en la comprensió verbal acostumen a passar desapercebuts.

A quina edat és possible detectar el TEL? Als 4 anys comença la seva sospita i s'ha de confirmar als 5 anys, sempre en l'etapa preescolar, en afectar en forma significativa  l'aprenentatge de la lecto-escriptura sense ser una dislèxia ni un trastorn de l'atenció.

La información proporcionada en esta web, es sólo para su conocimiento general y no es sustitutivo de consejos médicos o profesionales para condiciones médicas específicas. Usted no debe utilizar esta información para diagnosticar o tratar ningún problema de salud o enfermedad sin consultar a un profesional médico.

Web actualitzada el Lunes 02 Mayo 2022, 13:28