Dr. Jordi Sasot Llevadot

És metge especialista en Psiquiatria i Pediatria per la Universitat Autònoma de Barcelona (Unitat Docent Vall d'Hebron) des del 1983.

Magíster en Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil pel Departament de Farmacologia i Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la qualificació d'excel·lent.

Col·legiat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona amb el nº 13.345.

Pertany al Cos Facultatiu del Centro Médico Teknon on dirigeix la Unitat de Paidopsiquiatria (Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil).

President de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto-Juvenil, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (2003-2007).

Membre de la Asociación Española de Psiquiatria del Niño y del Adolescente.

Membre de la ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry).

Membre de la AACAP (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).

Membre de la Societat Catalana de Pediatria.

Membre de la Asociación Española de Pediatria.

Membre del Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. (2003-2012)

Professor del Postgrau en Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Llenguatge: que és el TEL?

Articles de premsa

"Els nens i nenes amb TEL (Trastorn Específic del Llenguatge), són com nens estrangers en el seu propi idioma"

Publicat: A la revista Tot Sant Cugat n.1622
Data: 8 de Juny del 2018

El TEL (Trastorn Específic del Llenguatge) és un trastorn del neurodesenvolupament que afecta fonamentalment el llenguatge oral. Els nens i nenes amb TEL presenten problemes per expressar-se quan parlen i per comprendre quan escolten. Són com nens estrangers en el seu propi idioma.

És important tenir present que no són sols problemes d'expressió del llenguatge, és a dir, no només són un problema de "sortida" sinó d´"entrada", és a dir, de comprensió de llenguatge. Els símptomes que presenten en l'expressió del seu llenguatge són el reflex de les seves dificultats en processar, interpretar i guardar en la memòria tota la informació verbal que els arriba de l'exterior.

És freqüent que a l'escola es detectin nens i nenes amb dificultats en la parla i llenguatge perquè parlen poc o per què no se'ls entén. Els nens i nenes amb TEL, és a dir, amb problemes en la comprensió verbal acostumen a passar desapercebuts.

A quina edat és possible detectar el TEL? Als 4 anys comença la seva sospita i s'ha de confirmar als 5 anys, sempre en l'etapa preescolar, en afectar en forma significativa  l'aprenentatge de la lecto-escriptura sense ser una dislèxia ni un trastorn de l'atenció.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28