Salud Mental

¿Es posible prevenir los trastornos mentales y promover la salud mental?

 

Las enfermedades mentales son un problema cada vez mayor que segun se calcula afecta una de cada cuatro personas a lo largo de su vida (Organización Mundial de la Salud). Las investigaciones actuales demuestran que las intervenciones preventivas en salud mental infantil y juvenil permiten promover efectivamente la salud mental y prevenir los trastornos mentales. La naturaleza de los trastornos mentales hace que la detección precoz y una acertada respuesta asistencial puedan condicionar la remisión de muchos de los problemas de salud mental que se presentan durante las etapas infantil y juvenil. Estas estrategias también pueden prevenir la aparición de trastornos mentales entre los niños y adolescentes que se encuentran en situación de alto riesgo por su mayor vulnerabilidad biológica o de su propio entorno.

Tener un amplio conocimiento de las principales enfermedades mentales de los niños y adolescentes es un factor clave en su detección precoz.

Autisme

Seguint els criteris DSM-IV-TR de la Acadèmia Americana de Psiquiatria per donar-se un diagnòstic d'autisme s'han de complir sis o més manifestacions d'un conjunt de trastorns (1) de la relació, (2) de la comunicació i (3) de la flexibilitat. Es tenen també que complir com a mínim dos elements de (1), un de (2) i un de (3).

1. Trastorn qualitatiu de la relació, expressat com a mínim en dues de les següents manifestacions:
1.a. Trastorn significatiu en moltes conductes de relació no verbal, com la absència de  mirada a els ulls, l'expressió facial, les postures corporals i els gestos per regular la interacció social.
1.b. Incapacitat per desenvolupar relacions amb iguals adequades al nivell evolutiu.
1.c. Absència de conductes espontànies encaminades a compartir plaers, interessos o èxits amb altres persones (per exemple, de conductes d'assenyalar o mostrar objectes d'interès).
1.d. Manca de reciprocitat social o emocional.

2. Trastorns qualitatius de la comunicació, expressats com a mínim en una de les següents manifestacions:
2.a. Retard o absència completa de desenvolupament del llenguatge oral (que no s'intenta compensar amb mitjans alternatius de comunicació, com els gestos o mímica).
2.b. En persones amb parla adequada, trastorn important en la capacitat d'iniciar o mantenir converses.
2.c. Fer servir un llenguatge estereotipat o repetitiu, o ús d'un llenguatge idiosincràtic.
2.d. Falta de joc de ficció espontani i variat, o de joc d'imitació social adequat al nivell evolutiu.

3. Patrons de conducta, d'interès o d'activitat restrictius, repetitius i estereotipats, expressats com a mínim en una de les següents manifestacions:
3.a. Preocupació excessiva per un focus d'interès (o varis) restringit i estereotipat, anormal per la seva intensitat o contingut.
3.b. Adhesió aparentment inflexible a rutines o rituals específics i no funcionals.
3.c. Estereotípies motores repetitives (per exemple, sacsejades de mans, retorçar els dits, moviments complexos de tot el cos, etc.).
3.d. Preocupació persistent per parts d'objectes.

Tanmateix abans dels tres anys, s'han de produir retards o alteracions en una d'aquestes tres àrees:
(1) Interacció social, (2) Objectiu comunicatiu del llenguatge o (3) Joc simbòlic.

I finalment el trastorn no s'explica millor per un Síndrome de Rett o per un trastorn desintegratiu de la infantesa.

 


 

Articles i Enllaços d'interès

 


 

Pla director de salut mental i addiccions. Pla d’atenció integral a les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). - PDF

Barcelona: Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris, Generalitat de Catalunya; 2012.

 

 


 

Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximación desde la práctica.

Volúmen 1: Los trastornos del espectro autista - PDF

Consejeria de educación, Junta de Andalucía

 


 

Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximación desde la práctica.

Volúmen 3: Prácticas educativas y recursos didácticos - PDF

Consejeria de educación, Junta de Andalucía

 


 

Manual para los primeros 100 dias.

Autism Speaks - PDF

Un manual para ayudar a las familias a obtener la información crítica que necesitan durante los primeros 100 días después de un diagnóstico de autismo. 2008 Autism Speaks Inc. Autism Speaks y Autism Speaks It’s Time To Listen & Design son marcas registradas pertenecientes a Autism Speaks Inc.

 

 


 

CATÀLEG DE SUPORTS PER A INFANTS I JOVES AMB TEA.

Aprenem, Associació per a la inclussió de persones amb Trastorns de l'Espectre autista (TEA). Versió 2.0, Febrer 2012

Catàleg de suport per a infants i joves amb TEA - PDF 

Screening Autisme en nens petits - http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/MCHAT

Lista de Verificación para el Autismo en Niños Pequeños Modificada (M-CHAT/ES)

 

 

 


 

 

 

La información proporcionada en esta web, es sólo para su conocimiento general y no es sustitutivo de consejos médicos o profesionales para condiciones médicas específicas. Usted no debe utilizar esta información para diagnosticar o tratar ningún problema de salud o enfermedad sin consultar a un profesional médico.

Web actualitzada el Lunes 02 Mayo 2022, 13:28