Salut Mental

És possible prevenir els trastorns mentals i promoure la salut mental?


Les malalties mentals són un problema cada vegada major que segons es calcula afecta una de cada quatre persones al llarg de la seva vida (Organització Mundial de la Salut). Les investigacions actuals demostren que les intervencions preventives en salut mental infantil i juvenil permeten efectivament promoure la salut mental i prevenir els trastorns mentals. La naturalesa dels trastorns mentals fa que la detecció precoç i una encertada resposta assistencial pugui condicionar la remissió de  molts dels problemes de salut mental que es presenten durant les etapes infantil i juvenil.  Així mateix aquestes estratègies també poden prevenir l'aparició de trastorns mentals entre els nens i adolescents que es troben en situacions d'alt risc per la seva major vulnerabilitat biológica o del seu propi entorn.

Tenir un ampli coneixement de les principals malalties mentals dels nens i adolescents es un factor clau en la seva detecció precoç

Autisme

Seguint els criteris DSM-IV-TR de la Acadèmia Americana de Psiquiatria per donar-se un diagnòstic d'autisme s'han de complir sis o més manifestacions d'un conjunt de trastorns (1) de la relació, (2) de la comunicació i (3) de la flexibilitat. Es tenen també que complir com a mínim dos elements de (1), un de (2) i un de (3).

1. Trastorn qualitatiu de la relació, expressat com a mínim en dues de les següents manifestacions:
1.a. Trastorn significatiu en moltes conductes de relació no verbal, com la absència de  mirada a els ulls, l'expressió facial, les postures corporals i els gestos per regular la interacció social.
1.b. Incapacitat per desenvolupar relacions amb iguals adequades al nivell evolutiu.
1.c. Absència de conductes espontànies encaminades a compartir plaers, interessos o èxits amb altres persones (per exemple, de conductes d'assenyalar o mostrar objectes d'interès).
1.d. Manca de reciprocitat social o emocional.

2. Trastorns qualitatius de la comunicació, expressats com a mínim en una de les següents manifestacions:
2.a. Retard o absència completa de desenvolupament del llenguatge oral (que no s'intenta compensar amb mitjans alternatius de comunicació, com els gestos o mímica).
2.b. En persones amb parla adequada, trastorn important en la capacitat d'iniciar o mantenir converses.
2.c. Fer servir un llenguatge estereotipat o repetitiu, o ús d'un llenguatge idiosincràtic.
2.d. Falta de joc de ficció espontani i variat, o de joc d'imitació social adequat al nivell evolutiu.

3. Patrons de conducta, d'interès o d'activitat restrictius, repetitius i estereotipats, expressats com a mínim en una de les següents manifestacions:
3.a. Preocupació excessiva per un focus d'interès (o varis) restringit i estereotipat, anormal per la seva intensitat o contingut.
3.b. Adhesió aparentment inflexible a rutines o rituals específics i no funcionals.
3.c. Estereotípies motores repetitives (per exemple, sacsejades de mans, retorçar els dits, moviments complexos de tot el cos, etc.).
3.d. Preocupació persistent per parts d'objectes.

Tanmateix abans dels tres anys, s'han de produir retards o alteracions en una d'aquestes tres àrees:
(1) Interacció social, (2) Objectiu comunicatiu del llenguatge o (3) Joc simbòlic.

I finalment el trastorn no s'explica millor per un Síndrome de Rett o per un trastorn desintegratiu de la infantesa.

 


 

Articles i Enllaços d'interès

 


 

Pla director de salut mental i addiccions. Pla d’atenció integral a les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). - PDF

Barcelona: Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris, Generalitat de Catalunya; 2012.

 

 


 

Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximación desde la práctica.

Volúmen 1: Los trastornos del espectro autista - PDF

Consejeria de educación, Junta de Andalucía

 


 

Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximación desde la práctica.

Volúmen 3: Prácticas educativas y recursos didácticos - PDF

Consejeria de educación, Junta de Andalucía

 


 

Manual para los primeros 100 dias.

Autism Speaks - PDF

Un manual para ayudar a las familias a obtener la información crítica que necesitan durante los primeros 100 días después de un diagnóstico de autismo. 2008 Autism Speaks Inc. Autism Speaks y Autism Speaks It’s Time To Listen & Design son marcas registradas pertenecientes a Autism Speaks Inc.

 

 


 

CATÀLEG DE SUPORTS PER A INFANTS I JOVES AMB TEA.

Aprenem, Associació per a la inclussió de persones amb Trastorns de l'Espectre autista (TEA). Versió 2.0, Febrer 2012

Catàleg de suport per a infants i joves amb TEA - PDF 

Screening Autisme en nens petits - http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/MCHAT

Lista de Verificación para el Autismo en Niños Pequeños Modificada (M-CHAT/ES)

 

 

 


 

 

 

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28