Elia Sasot

Psicòloga Clínica Infantil i Adolescent.

Grado Psicologia con Mención Psicologia Clínica Infantil y Juvenil (Universidad Autónoma de Barcelona).

Postgrado Detección de Problemas de Aprendizaje en la Infancia.

Máster Psicología General Sanitaria (Universidad Abad Oliva).

Psychiatry and Behavioral Sciences Ground Rounds. Stanford University, Medicine School (Palo Alto, EEUU).

Programa de residencia externa en el Mental Research Institute (Palo Alto, EEUU).

Curso de Intervención cognitivo-conductual en niños con Trastorno Espectro Autista). Fundación Adana (Barcelona).

Jornadas TDAH. Centre Medico Teknon (Barcelona).

Curso de Realidad Virtual aplicado al tratamiento psicológico. PSIOUS (Barcelona).

IX Congreso Nacional de Ansiedad y Trastornos Comórbidos. (Barcelona).

Curso General de Biofeedback y Neurofeedback. (Nascia, Madrid).

Jornada Internacional de Diferencias de Aprendizaje en la Infancia (Barcelona).

Annual Meeting. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (Nueva York).

Rutes de la dislèxia

Articles de premsa

“…una petita reflexió, si ocupem el lloc 18 de 31 països, segons l’OCDE a Europa, hi ha 5 nivells i som al 3, un 12% de nens és en l’1 i un 4% no arriba a la mitjana...”

Publicat a: Revista Tot Sant Cugat, n.1610
Data: 14 de Març de 2018

En concret, segons la prova que utilitzem per valorar-ho PROLEC-R, de F. Cuetos (6-12 anys) intervenen quatre rutes: 1. Ruta fonològica, 2. Ruta lèxica, 3. Ruta sintàctica, 4. Ruta semàntica.

La primera, la ruta fonològica, és el procés d’identificació de les lletres. És bàsica per reconèixer el so de tots els fonemes.

Pel que fa a la ruta lèxica, es valora reconèixer visualment les lletres i associar-les al seu so. Aquí és on els nens dislèxics presenten més problemes (via lèxica) per reconèixer i llegir paraules normals. És en l’apartat de pseudoparaules (via sublèxica) a on més apareixen dificultats per reconèixer paraules irregulars o sense sentit, punt on els dislèxics mostren més dificultats, sent aquest un dels apartats de detecció de la prova.

La ruta sintàctica avalua com s’assoleixen les estructures gramaticals, mostrant una sèrie de quatre vinyetes de dibuixos a on només un dibuix representa el que diu la frase.

La ruta semàntica valora el nivell de comprensió de textos. Una petita reflexió, si ocupem el lloc 18 de 31 països, segons l’OCDE a Europa, hi ha 5 nivells i som al 3, un 12% de nens és en l’1 i un 4% no arriba a la mitjana.

Atenció al tema!

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28