Rosa Mª Ibáñez

Psicòloga Clínica Infantil i Adolescent

Màster en Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Col·legiada pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i Balears amb el nº 8951.

Codirectora i membre fundador del Centre Psicopediàtric Guia.

Pertany al Cos Facultatiu de Centre Mèdic Teknon on dirigeix ​​l'equip de Psicologia Clínica de l'Unitat de Paidopsiquiatria (Psiquiatria i Psicologia Infantil i Adolescent).

Secretària de Comunicació de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la salut de Catalunya i Balears (2003/2007).

Membre numerari de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.

Membre del comitè científic del curs de postgrau "Curs d'Especialitats Pediàtriques" de Centre Mèdic Teknon.

Professora del Practicum del Màster Oficial en Psicologia General Sanitària de la Universitat de Barcelona.

Rutes de la dislèxia

Articles de premsa

“…una petita reflexió, si ocupem el lloc 18 de 31 països, segons l’OCDE a Europa, hi ha 5 nivells i som al 3, un 12% de nens és en l’1 i un 4% no arriba a la mitjana...”

Publicat a: Revista Tot Sant Cugat, n.1610
Data: 14 de Març de 2018

En concret, segons la prova que utilitzem per valorar-ho PROLEC-R, de F. Cuetos (6-12 anys) intervenen quatre rutes: 1. Ruta fonològica, 2. Ruta lèxica, 3. Ruta sintàctica, 4. Ruta semàntica.

La primera, la ruta fonològica, és el procés d’identificació de les lletres. És bàsica per reconèixer el so de tots els fonemes.

Pel que fa a la ruta lèxica, es valora reconèixer visualment les lletres i associar-les al seu so. Aquí és on els nens dislèxics presenten més problemes (via lèxica) per reconèixer i llegir paraules normals. És en l’apartat de pseudoparaules (via sublèxica) a on més apareixen dificultats per reconèixer paraules irregulars o sense sentit, punt on els dislèxics mostren més dificultats, sent aquest un dels apartats de detecció de la prova.

La ruta sintàctica avalua com s’assoleixen les estructures gramaticals, mostrant una sèrie de quatre vinyetes de dibuixos a on només un dibuix representa el que diu la frase.

La ruta semàntica valora el nivell de comprensió de textos. Una petita reflexió, si ocupem el lloc 18 de 31 països, segons l’OCDE a Europa, hi ha 5 nivells i som al 3, un 12% de nens és en l’1 i un 4% no arriba a la mitjana.

Atenció al tema!

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el divendres 21 febrer 2020, 15:06