Rosa Mª Ibáñez

Psicóloga Clínica Infantil y Adolescente

Máster en Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Colegiada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña y Baleares con el nº 8951.

Codirectora y miembro fundador del Centro Psicopediàtric Guia.

Pertenece al Cuerpo Facultativo de Centro Médico Teknon donde dirige el equipo de Psicología Clínica de l'Unitat de Paidopsiquiatría (Psiquiatría y Psicología Infantil y Adolescente).

Secretaria de Comunicación de la Sociedad Catalana de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Academia de Ciencias Médicas y de la salud de Cataluña y Baleares (2003/2007).

Miembro numerario de la Sociedad Catalana de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Academia de Ciencias Medicas y de la Salud de Cataluña y Baleares.

Miembro del comité científico del curso de postgrado "Curso de Especialidades Pediátricas" de Centro Médico Teknon.

Profesora del Practicum del Máster Oficial en Psicología General Sanitaria de la Universidad de Barcelona.

Rutes de la dislèxia

Artículos de prensa

“…una petita reflexió, si ocupem el lloc 18 de 31 països, segons l’OCDE a Europa, hi ha 5 nivells i som al 3, un 12% de nens és en l’1 i un 4% no arriba a la mitjana...”

Publicat a: Revista Tot Sant Cugat, n.1610
Data: 14 de Març de 2018

En concret, segons la prova que utilitzem per valorar-ho PROLEC-R, de F. Cuetos (6-12 anys) intervenen quatre rutes: 1. Ruta fonològica, 2. Ruta lèxica, 3. Ruta sintàctica, 4. Ruta semàntica.

La primera, la ruta fonològica, és el procés d’identificació de les lletres. És bàsica per reconèixer el so de tots els fonemes.

Pel que fa a la ruta lèxica, es valora reconèixer visualment les lletres i associar-les al seu so. Aquí és on els nens dislèxics presenten més problemes (via lèxica) per reconèixer i llegir paraules normals. És en l’apartat de pseudoparaules (via sublèxica) a on més apareixen dificultats per reconèixer paraules irregulars o sense sentit, punt on els dislèxics mostren més dificultats, sent aquest un dels apartats de detecció de la prova.

La ruta sintàctica avalua com s’assoleixen les estructures gramaticals, mostrant una sèrie de quatre vinyetes de dibuixos a on només un dibuix representa el que diu la frase.

La ruta semàntica valora el nivell de comprensió de textos. Una petita reflexió, si ocupem el lloc 18 de 31 països, segons l’OCDE a Europa, hi ha 5 nivells i som al 3, un 12% de nens és en l’1 i un 4% no arriba a la mitjana.

Atenció al tema!

La información proporcionada en esta web, es sólo para su conocimiento general y no es sustitutivo de consejos médicos o profesionales para condiciones médicas específicas. Usted no debe utilizar esta información para diagnosticar o tratar ningún problema de salud o enfermedad sin consultar a un profesional médico.

Web actualitzada el Lunes 03 Agosto 2020, 09:53