L'adolescència

És l'etapa de transició entre la infància i la vida adulta, és un comiat de les dependències infantils i un continu esforç per assolir un satisfactori coneixement personal.

L'adolescent és un viatger sense planell, que ha abandonat una localitat sense conèixer prou bé la pròxima. És una etapa de continus i inesperats canvis que es mouen entre les llibertats del passat i les responsabilitats del futur.

És també i fonamentalment una etapa de benvinguts canvis, benvingudes crisis i benvingudes adaptacions.

Canvis d'humor molt freqüents

Els joves amb problemes amb les drogues poden tenir canvis d'humor sobtats, reaccions desproporcionades amb la situació, crisis de ràbia, així com canvis en el seu caràcter habitual, mostrant també una significativa labilitat emocional. Poden tornar-se més indiferents, indolents, introvertits, impulsius, irresponsables i irritables.

Així també es donen anvis del estat anímic centrats en la insatisfacció i frustració constant. Val a dir, que cal diferenciar un possible trastorn de l'estat d'ànim “ per sé “ del provocat algunes per substàncies tòxiques.

Sovint, aquests joves aprenen a consumir drogues per modificar el seu estat d'ànim i sentir-se subjectivament millor. En aquests casos ens podriem també preguntar ? El consum de certes drogues podria ser una forma d'automedicació en un jove no diagnosticat de depressió ?.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dimarts 21 novembre 2023, 11:59