L'adolescència

És l'etapa de transició entre la infància i la vida adulta, és un comiat de les dependències infantils i un continu esforç per assolir un satisfactori coneixement personal.

L'adolescent és un viatger sense planell, que ha abandonat una localitat sense conèixer prou bé la pròxima. És una etapa de continus i inesperats canvis que es mouen entre les llibertats del passat i les responsabilitats del futur.

És també i fonamentalment una etapa de benvinguts canvis, benvingudes crisis i benvingudes adaptacions.

Consum de tòxics

L' adolescència constitueix un període en el qual la experimentació a substàncies es molt freqüent.

Entre els diferents grups de drogues tòxiques ens trobem amb:

  • Depressores del sistema nerviós central (alcohol, hipnòtics, ansiolítics, analgèsics,  heroïna, etc.)
  • Estimulants del sistema nerviós central (amfetamines, cocaïna, cafeïna, nicotina)
  • Pertorbadors del sistema nerviós central (al·lucinògens, cànnabis i derivats, dissolvents, etc.)

La millor mesura preventiva de la drogadicció en l'adolescent és la propia familia, és el fet de d'haver tingut una infància feliç, amb una plena integració i amb atenció a les seves demandes i petits conflictes.

Els adolescents passen per diferents etapes, un cop s'inicien en el consum de drogues tòxiques:

-1ª. Experimentació: etapa de curiositat,e iniciació en el consum de tòxics.

-2ª. Període intermedi: l'adolescent al creure que controla l'ús de drogues, busca els efectes desitjats sense cap mena de por inicial.

-3ª. Dependència: pèrdua del control de l'ús, només es preocupa “d'estar col.locat”, i es produeixen canvis de comportament importants.

-4ª. Destrucció o síndrome cerebral tòxic: es tracta d'adolescents i joves “molt enganxats”, els quals utilitzen la droga més que buscar les sensacions eufòriques d’aquestes, per intentar evitar les sensacions negatives.

Entre els factors facilitadors del consum de tòxics es troben a nivell personal: la falta de informació o coneixement, l'estrès, la pressió grupal, la baixa autoestima, els pobres recursos personals d’afrontament, el baix control de l'impuls, el comportament antisocial precoç, etc. Altres aspectes, serien la falta d’èxit a nivell escolar, que porta a refugiar-se a molts adolescents en un altre tipus d’èxits, vivint de forma perillosa. Finalment destacar que a partir del moment en que l'adolescent  sobreestima la seva pròpia capacitat de control sobre el seu consum i la situació de risc que comporta, comença a augmentar els seus nivells de consum,  la seva descompensació comportamental i el seu deteriorament neurològic.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28