L'adolescència

És l'etapa de transició entre la infància i la vida adulta, és un comiat de les dependències infantils i un continu esforç per assolir un satisfactori coneixement personal.

L'adolescent és un viatger sense planell, que ha abandonat una localitat sense conèixer prou bé la pròxima. És una etapa de continus i inesperats canvis que es mouen entre les llibertats del passat i les responsabilitats del futur.

És també i fonamentalment una etapa de benvinguts canvis, benvingudes crisis i benvingudes adaptacions.

Desobediència sistemàtica

Amb els canvis de personalitat i de l’'estat d'ànim que es donen en aquesta etapa, ens trobem amb la desobediència puntual i normalitzada ( que passa a la majoria d'adolescents ); no obstant, quan aquesta falta de compliment de normes, es dóna de forma reiterada, és quan ens trobem davant d'una problemàtica, al ser més difícil de reconduir i afrontar.

Els pares hauran de guanyar autoritat, procurant que les normes que estableixin siguin justes i actualitzades. Per això caldrà entendre i comprendre les característiques dels adolescents, saber posar les normes adequades en cada moment, i no excedir-se en aquestes, intentant no esperar que el seu fill sigui sempre perfecte i acceptar que no sempre actuarà completament com ells volen.

 

Entre les característiques d'aquests joves, trobem :

 • Desobediència reiterada.
 • Arrogància.
 • Baixa tolerància a la frustració.
 • Actituds desafiants i negativistes/oposicionistes.
 • Actituds exigents amb els que l’envolten.
 • Egocentrisme.
 • Tossudesa, ser poc flexibles mentalment.
 • Expressions i paraules malsonants.
 • Dificultats per complir les normes dels adults i figures d'autoritat, com familiars i mestres.
 • Malhumor i irritabilitat.
 • Fàcilment falten a classe, o tenen problemes escolars degut al seu comportament, on poden haver càstigs i expulsions.
 • Fugides de casa, tot i les prohibicions paternes, i tornada a la llar, a hores no pactades.

 

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28