L'adolescència

És l'etapa de transició entre la infància i la vida adulta, és un comiat de les dependències infantils i un continu esforç per assolir un satisfactori coneixement personal.

L'adolescent és un viatger sense planell, que ha abandonat una localitat sense conèixer prou bé la pròxima. És una etapa de continus i inesperats canvis que es mouen entre les llibertats del passat i les responsabilitats del futur.

És també i fonamentalment una etapa de benvinguts canvis, benvingudes crisis i benvingudes adaptacions.

Resistència a les relacions socials i vinculació familiar excessiva

Les bones relacions familiars són font de felicitat, el tindre un bon vincle familiar permet un correcte desenvolupament de l'adolescent, tant en el seu benestar adaptatiu ( sentint-se recolzat i estimat ) com en la formació de la seva personalitat, donant-li espai per esdevenir madur, autònom, i responsable.

No obstant si la relació és molt absorbent, normalment per sobreprotecció dels pares ( allargant el període de nen petit desprotegit i immadur, son joves que els seus pares encara anomenen " el nen " ) i/o per una personalitat dependent de l’adolescent ( mantenint la falta d'utonomia i de seguretat dels més petits ), o per una angoixa desmesurada a perdre els éssers estimats, es pot crear una vinculació excessiva desadaptativa. En conseqüència, l'adolescent es pot mostrar fora de l'àmbit familiar insegur, mostrant conductes de timidesa excessives sense fer servir les suficients estratègies en la resolució dels problemes, evitant la separació de la família, el que provoca inestabilitat en l'àmbit social i malestar personal.

Les relacions socials poden ser font de satisfacció, però també en l'adolescència generen elevada preocupació, perquè els adolescents tenen el desig de pertànyer a un grup i agradar. A vegades, condicionants com una vinculació familiar excessiva, temperaments ansiosos, temperaments desconfiats i suspicaços, personalitats carents d'empatia i de sensibilitat o el presentar angoixes excessives generalitzades o focalitzades en l'àmbit social, produeixen resistència a les relacions socials, adoptant l'adolescent un paper passiu i evitatiu front els seus iguals.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28