L'adolescència

És l'etapa de transició entre la infància i la vida adulta, és un comiat de les dependències infantils i un continu esforç per assolir un satisfactori coneixement personal.

L'adolescent és un viatger sense planell, que ha abandonat una localitat sense conèixer prou bé la pròxima. És una etapa de continus i inesperats canvis que es mouen entre les llibertats del passat i les responsabilitats del futur.

És també i fonamentalment una etapa de benvinguts canvis, benvingudes crisis i benvingudes adaptacions.

Descens del rendiment acadèmic

La disminució del rendiment, el fracàs o l'abandonament escolar poden ser manifestacions d'un possible trastorn en l'estat d'ànim. Encara que també un baix rendiment causat per altres factors pot desencadenar un trastorn de l'estat de l'ànim.

El descens del rendiment acadèmic el podem identificar com a signe d'alarma quan un adolescent, que prèviament tenia un adequat rendiment, experimenta una davallada de notes, és incapaç de completar els treballs, pot emprar molt de temps fent les tasques i manifesta una falta de concentració, de motivació i desinterès escolar, tanmateix es freqüent observar apatia i tristesa.

És important avaluar l'adolescent per esbrinar les causes exactes del baix rendiment, que poden ser de diversa naturalesa, i així poder fer l'abordatge més adequat.

Si la causa del baix rendiment és un baix estat anímic s'haurà d’ajudar l'adolescent a afrontar les causes que generen els seus problemes afectius alhora que es reforçaran i rehabituaran les habilitats acadèmiques. Si, en canvi, el baix estat anímic és conseqüència del baix rendiment, caldrà coneixer i tractar la seva causa, fer reforç en el rendiment i alhora treballar l'autoestima global i acadèmica.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28