Etapa Escolar

L'etapa escolar

És el període de desenvolupament que comença amb l'inici escolar i finalitza amb l´adolescència.

A aquesta edat el nen ha de sortir de casa seva i entrar a un món desconegut, on les persones que formen la seva família i el seu món fins a aquest moment, es queden fora. El seu èxit o fracàs en aquest període dependrà en part de les habilitats que hagi desenvolupat en els seus anys de vida anteriors. Aquest fet marca l'inici del contacte del nen amb la societat a la qual pertany, la qual fa exigències que requereixen de noves habilitats i destreses.

D'altra banda, la relació amb els pares canvia, iniciant-se un procés gradual d'independència i autonomia, i apareix el grup de amics com un referent important que es constitueix en un dels seus eixos centrals del desenvolupament.

Absència d'habilitats socials

La manca d'habilitats socials significa tenir dificultats per relacionar-se i comunicar-se amb altres persones, i no tenir un bon autocontrol emocional.

Aquesta absència té com a conseqüència que el nen té dificultats per a tenir bones relacions amb persones del seu entorn. S'ha de diferenciar entre aquells nens que no tenen aquestes habilitats, els que anomenem nens no assertius passius d'aquells que en general si les tenen però no les usen adequadament a cada situació, els que anomenem nens no assertius agressius.

 

 
Les principals característiques que pot mostrar un nen no assertiu agressiu són:

 

 • Contesta de mala manera i/o falta al respecte
 • Fa ús d'amenaces per aconseguir allò que desitja
 • Crida i/o diu paraulotes
 • Interromp constantment als altres i/o està inquiet
 • Té dificultats per mantenir el control de les seves emocions
 • No sap expressar les seves emocions de manera correcte ( les expressa de forma hostil, amenaçadora o exigent )
 • Està tot el dia “en guàrdia” i tens

 


Les principals característiques que pot mostrar un nen no assertiu passiu són:

 

 • Es sotmet a la voluntat d'altres persones
 • S'aïlla de la resta i està poc considerat pels seus iguals
 • Li costa fer amics i/o té pocs amics
 • No mira als ulls dels desconeguts
 • No sap expressar les seves emocions de manera correcte ( s'inhibeix )
 • Es sent incòmode i/o insegur
 • No sap seguir els rols socials dins de cada situació

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28