Etapa Escolar

L'etapa escolar

És el període de desenvolupament que comença amb l'inici escolar i finalitza amb l´adolescència.

A aquesta edat el nen ha de sortir de casa seva i entrar a un món desconegut, on les persones que formen la seva família i el seu món fins a aquest moment, es queden fora. El seu èxit o fracàs en aquest període dependrà en part de les habilitats que hagi desenvolupat en els seus anys de vida anteriors. Aquest fet marca l'inici del contacte del nen amb la societat a la qual pertany, la qual fa exigències que requereixen de noves habilitats i destreses.

D'altra banda, la relació amb els pares canvia, iniciant-se un procés gradual d'independència i autonomia, i apareix el grup de amics com un referent important que es constitueix en un dels seus eixos centrals del desenvolupament.

Trastorns conversius

S'anomena trastorn conversiu responent a la hipòtesis de que el nen converteix un conflicte psicològic inconscient en un trastorn físic, disminuint l'ansietat i mantenint aquest conflicte fora de la seva consciència.

En els trastorns conversius s'observen símptomes o dèficits que afecten a les funcions motrius o sensorials ( sistemes neuromuscular i sensorial ) i que podrien suggerir un trastorn neurològic o una malaltia mèdica, però que no procedeixen realment de cap malaltia coneguda ni són explicables per la mateixa.

Es considera que els factors psicològics estan associats als símptomes presentats ja que s'observa que  l'inici o l'empitjorament del trastorn està correlacionat temporalment amb conflictes psicològics o esdeveniments estressants.

Els símptomes que presenta el nen no estan produïts intencionalment ni simulats i cal diferenciar-ho d'un diagnòstic de trastorn factici o de simulació. Els símptomes motors més observables són alteracions de la coordinació i de l'equilibri, paràlisis o debilitat muscular localitzada, afonia, dificultat per deglutir, nus a la gola, retenció urinària.

Els símptomes sensorials poden ser falta de sensibilitat tàctil i dolorosa, ceguera, sordesa i fins i tot al.lucinacions o pseudocrisis comicials.

Es diagnosticarà un trastorn conversiu només si s'ha descartat en un examen mèdic exhaustiu una causa neurològica i si el nen pateix un malestar significatiu.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28