Etapa Escolar

L'etapa escolar

És el període de desenvolupament que comença amb l'inici escolar i finalitza amb l´adolescència.

A aquesta edat el nen ha de sortir de casa seva i entrar a un món desconegut, on les persones que formen la seva família i el seu món fins a aquest moment, es queden fora. El seu èxit o fracàs en aquest període dependrà en part de les habilitats que hagi desenvolupat en els seus anys de vida anteriors. Aquest fet marca l'inici del contacte del nen amb la societat a la qual pertany, la qual fa exigències que requereixen de noves habilitats i destreses.

D'altra banda, la relació amb els pares canvia, iniciant-se un procés gradual d'independència i autonomia, i apareix el grup de amics com un referent important que es constitueix en un dels seus eixos centrals del desenvolupament.

Agressions i mentides

Es tracta de nens que solen patir alteracions de conducta de tipus disruptiu, en el que transgredeixen normalment els drets del altres, així com les normes socials pròpies per a la edat que tenen. Així mateix, són nens que els hi costa adoptar el punt de vista dels altres i empatitzar amb ells. Són nens que solen recórrer a la violència i a les mentides quan se senten frustrats o no se surten amb la seva. Entre altres característiques trobem:

 • Freqüentment intimiden o assetgen a altres (bullying)
 • Recorren a la violència fàcilment.
 • Solen iniciar baralles verbals o físiques amb nens de la seva edat, però també amb els seus progenitors i figures d'autoritat.
 • Poden utilitzar objectes o petites armes, que poden causar dany.
 • Han estat o són cruels físicament amb animals o persones.
 • S'enfronten a les persones, i poden recórrer a robatoris
 • Poden causar danys i destrosses a objectes i mobiliaris o béns públics.
 • Sovint enganyen per aconseguir favors o evitar obligacions i responsabilitats.
 • Poden inclús fugir durant la nit o durant el dia del seu hàbitat familiar.
 • Tenen baixa tolerància a la frustració.
 • No saben com solucionar i afrontar els problemes de forma pacífica i per la via del diàleg.
 • S'enfaden fàcilment, i sempre estan implicats en problemes i baralles.
 • Són molt impulsius.
 • No mesuren les conseqüències dels seus actes.
 • Són poc amables o educats.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28