Etapa Escolar

L'etapa escolar

És el període de desenvolupament que comença amb l'inici escolar i finalitza amb l´adolescència.

A aquesta edat el nen ha de sortir de casa seva i entrar a un món desconegut, on les persones que formen la seva família i el seu món fins a aquest moment, es queden fora. El seu èxit o fracàs en aquest període dependrà en part de les habilitats que hagi desenvolupat en els seus anys de vida anteriors. Aquest fet marca l'inici del contacte del nen amb la societat a la qual pertany, la qual fa exigències que requereixen de noves habilitats i destreses.

D'altra banda, la relació amb els pares canvia, iniciant-se un procés gradual d'independència i autonomia, i apareix el grup de amics com un referent important que es constitueix en un dels seus eixos centrals del desenvolupament.

Impulsivitat

Entenem per impulsivitat al fet d'actuar sense pensar. Son nens amb un baix control dels impulsos tant a nivell cognitiu/reflexiu, com a nivell motor/físic, així com amb molt baixa tolerància a la frustració. Per altra banda, ens podem trobar amb la impulsivitat de tipus emocional, que pot anar  acompanyada d'alteracions de l’estat d'ànim del nen en base a la seva inadequada gestió emocional i que no té per que estar relacionada amb problemes de conducta pròpiament dits, sinó que és conseqüència de la pròpia impulsivitat associada amb la seva labilitat emocional.

Entre els principals símptomes, destaquen:

 • Parlen i actuen sense pensar.
 • Sovint, es precipiten en les respostes abans d'haver estat completades les preguntes.
 • Veuen les conseqüències dels seus actes més tard de l'habitual i costa que aprenguin d'ells.
 • Perden fàcilment la paciència.
 • Són desorganitzats en general, de feines, horaris, etc.
 • Tenen una pobre habilitat de planificació.
 • Mostren excessius canvis d'unes activitats a d'altres.
 • Interrompen o es fiquen en les activitats i converses dels altres.
 • Necessiten supervisió constant.
 • Tenen accidents sovint.
 • Discuteixen, contesten i repliquen.
 • Responen impulsivament.
 • Els costa perdre, sempre volen guanyar.
 • Es barallen per qualsevol cosa.
 • Tenen dificultats per esperar el seu torn.
 • A vegades, per aquestes actuacions, són rebutjats pels seus companys.
 • Destrossen les seves pròpies coses i les dels altres.
 • Sempre estan contradient-se.
 • Exigeixen immediata satisfacció i respostes a les seves demandes.
 • Tenen molt poca tolerància a la frustració.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dimarts 21 novembre 2023, 11:59