Etapa Escolar

L'etapa escolar

És el període de desenvolupament que comença amb l'inici escolar i finalitza amb l´adolescència.

A aquesta edat el nen ha de sortir de casa seva i entrar a un món desconegut, on les persones que formen la seva família i el seu món fins a aquest moment, es queden fora. El seu èxit o fracàs en aquest període dependrà en part de les habilitats que hagi desenvolupat en els seus anys de vida anteriors. Aquest fet marca l'inici del contacte del nen amb la societat a la qual pertany, la qual fa exigències que requereixen de noves habilitats i destreses.

D'altra banda, la relació amb els pares canvia, iniciant-se un procés gradual d'independència i autonomia, i apareix el grup de amics com un referent important que es constitueix en un dels seus eixos centrals del desenvolupament.

Descens del rendiment acadèmic

El descens en el rendiment acadèmic, tot i no ser un dels símptomes principals dels trastorns de l’estat d'ànim, sovint n’és una conseqüència. Es deu, bàsicament a la dificultat per concentrar-se, l'apatia i a la desmotivació que generen aquest tipus de  trastorns.

Tanmateix, un baix rendiment acadèmic de base pot generar símptomes afectius per la frustració i culpabilitat que genera.


Per valorar el rendiment és important tenir en compte la història escolar del nen, com canvis freqüents d'escola, valorant aquelles situacions negatives que poguessin haver influït al rendiment. S'ha de valorar també si les dificultats acadèmiques han estat presents sempre, o han aparegut de manera sobtada, la qual cosa indicaria una resposta reactiva a algun desencadenant.

És important avaluar el nen per saber les causes exactes del baix rendiment, que poden ser de diversa naturalesa per tal de poder fer l'abordatge més adequat en cada cas.

Si la causa del baix rendiment és un baix estat anímic caldrà ajudar al nen a afrontar les causes que generen els problemes afectius alhora que es reforçaran i rehabituaran les habilitats acadèmiques.

Si, en canvi, el baix estat anímic és conseqüència del baix rendiment caldrà conèixer i tractar les seves causes i alhora treballar l'autoestima global i acadèmica.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dimarts 21 novembre 2023, 11:59