La primera infància

És l'etapa evolutiva que comprèn des del naixement fins a l'etapa preescolar.

És un dels moments del desenvolupament amb major capacitat de canvi ja que el cervell encara s'està formant. En aquests anys un ésser indefens i sense capacitat per sobreviure es converteix en un nen que pensa i s'emociona, que parla i corre, que es relaciona i comença a utilitzar les seves experiències.

Qualsevol problema té ara una més fàcil solució, és el millor moment per poder prevenir, detectar, diagnosticar i tractar qualsevol trastorn neurobiològic i / o psicoeducatiu.

Retard en l'organització de la lateralitat

 

Escriure amb la mà dreta o esquerra és un factor genètic hereditari, tot i que pot estar determinat per factors ambientals i d’educació. Encara que ser esquerrà pot complicar molt ocasionalment certs aprenentatges, no està demostrat que la prevalència de dificultats escolars sigui diferent entre dretans i esquerrans.

Si la dominància de la mà, cama, ull i oïda no recau en el mateix costat es parla de  lateralitat creuada. Aquest fet, però no té perquè comportar una patologia ni problemes d'aprenentatge, és a dir, que la presència d'una lateralitat creuada homogènia és un fet evolutiu sempre normal.

Es important que l'establiment de l’organització de la dominància lateral es tingui clarament definida als 5 anys. Si es detecta que el nen no es defineix i presenta una lateralitat no homogènia és símptoma que el seu desenvolupament no és prou madur i pot tenir, en alguns casos, conseqüències, per exemple en l'aprenentatge de la lectoescriptura.

Cal també tenir present que un retard en l’organització de la lateralitat de rellevància clínica mai el trobarem aïllat,  sinó habitualment associat a altres trastorns com, per exemple amb dificultats atencionals o altres dificultats en la maduresa neuropsicològica o psicomotriu.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28