La primera infància

És l'etapa evolutiva que comprèn des del naixement fins a l'etapa preescolar.

És un dels moments del desenvolupament amb major capacitat de canvi ja que el cervell encara s'està formant. En aquests anys un ésser indefens i sense capacitat per sobreviure es converteix en un nen que pensa i s'emociona, que parla i corre, que es relaciona i comença a utilitzar les seves experiències.

Qualsevol problema té ara una més fàcil solució, és el millor moment per poder prevenir, detectar, diagnosticar i tractar qualsevol trastorn neurobiològic i / o psicoeducatiu.

Alteracions greus de la comunicació e interacció social

 

En aquest apartat fem referència a la qualitat de les capacitats del nen de 0 a 4 anys en les seves habilitats de comunicació verbal i no verbal i de interacció social recíproca, independentment del nivell de llenguatge que tingui el nen i de les seves capacitats cognitives. En termes psicopatològics estaríem parlant de la presencia de possibles trastorns del espectre autista.

 


Els següents criteris són senyals d'alarma:

 • contacte visual pobre, costa que miri o mantenir la mirada.
 • no somriu a altres persones.
 • rarament comunica emocions vers la expressió facial, és poc expressiu.
 • no s'interessa pels altres nens o adults.
 • no té interès en compartir amb altres persones coses que li agraden.
 • no porta objectes als pares i tampoc senyala.
 • el llenguatge moltes vegades és ecolàlic ( repetició de la parla ).
 • las frases son sovint vocalitzacions sense significat i estereotipades.
 • en omissió de llenguatge, no hi ha un ús espontani de gestos, o el seu ús és inapropiat.
 • no hi ha joc simbòlic.
 • el joc pot ser repetitiu i utilitza els objectes de manera no funcional.
 • presenta comportaments estereotipats

 

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28