La primera infància

És l'etapa evolutiva que comprèn des del naixement fins a l'etapa preescolar.

És un dels moments del desenvolupament amb major capacitat de canvi ja que el cervell encara s'està formant. En aquests anys un ésser indefens i sense capacitat per sobreviure es converteix en un nen que pensa i s'emociona, que parla i corre, que es relaciona i comença a utilitzar les seves experiències.

Qualsevol problema té ara una més fàcil solució, és el millor moment per poder prevenir, detectar, diagnosticar i tractar qualsevol trastorn neurobiològic i / o psicoeducatiu.

Senyals d'alarma als 9 i 12 mesos

Entre els 9 i els 12 mesos, les fites evolutives més destacables són que el nen pot seure sense ajuda, es desplaça inicialment amb agilitat cap endavant recolzat sobre la panxa ( s'arrossega ) i aprèn a gatejar alternant la postura d’assegut a gateig.

Es comença a posar de peu, camina recolzant-se en els mobles, es manté de peu momentàniament sense recolzar-se o inclús dona dos o tres passos sense recolzament.

En termes de motricitat fina, el nen passa a utilitzar la prensió de precisió ( pinça polze-índex ), i pot introduir objectes dins dels recipients com a fites més destacables.

En aspectes relacionats a factors cognitius, imita gestos, utilitza objectes per la seva funcionalitat, troba objectes perduts i explora les propietats dels objectes, és capaç de menjar sol agafant els objectes amb les seves mans i d'estirar el braç o la cama per col·laborar quan se'l vesteix.

Als 9 mesos, en vistes als assoliments motors comentats en l'etapa anterior i en aquesta, podríem trobar com a senyals d'alarma que el nen no s'assegui sense ajuda, no faci la prensió manual global o no s'arrossegui.

Als 12 mesos son senyals d'alarma el que no faci una bipedestació amb ajuda, no mostri una prensió manual fina ( polse-índex ), no manipuli els objectes o no sàpiga gatejar, no aprengui gestos ( saludar o negar ), no assenyali o no busqui objectes.

 

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28