La primera infància

És l'etapa evolutiva que comprèn des del naixement fins a l'etapa preescolar.

És un dels moments del desenvolupament amb major capacitat de canvi ja que el cervell encara s'està formant. En aquests anys un ésser indefens i sense capacitat per sobreviure es converteix en un nen que pensa i s'emociona, que parla i corre, que es relaciona i comença a utilitzar les seves experiències.

Qualsevol problema té ara una més fàcil solució, és el millor moment per poder prevenir, detectar, diagnosticar i tractar qualsevol trastorn neurobiològic i / o psicoeducatiu.

Senyals d'alarma als 4 i 5 anys

Entre els 3 i 4 anys a nivell de motricitat el nen ha de saber saltar a peu coix i aguantar-se en un peu quasi 5 segons, pujar i baixar escales sense recolzar-se a la barana alternant els dos peus, xutar la pilota endavant, tirar la pilota amb les dos mans cap amunt, agafar les pilotes de rebot i desplaçar-se àgilment endavant i endarrere.

A nivell de motricitat fina, pot copiar quadrats, dibuixar persones que tinguin de 2 a 4 parts dibuixades, utilitzar les tisores, dibuixar cercles i quadrats i copiar algunes lletres majúscules.

Als 4 anys son senyals d'alarma no saber saltar sobre un peu, no pedalar en tricicle, no tirar la pilota amb les mans cap amunt, no saber saltar, no correr amb agilitat, no dibuixar la figura humana amb 2-4 parts, no saber copiar un quadrat, no agafar el llapis amb la pinça escribana per escriure, o no participar en jocs simbòlics.

Entre els 4 i els 5 anys, el nen assoleix com a fites significatives saber aguantar-se en un sol peu més de 10 segons, saltar i fer tombarelles, gronxar-se i trepar. En motricitat fina pot copiar un triangle i altres figures geomètriques, dibuixar persones amb cos i  escriure varies lletres.

Al voltant dels 5 anys, son senyals d'alarma, no tenir prou equilibri per caminar de puntetes, no saber caminar endarrere àgilment, no saber utilitzar tisores, no saber copiar lletres i figures geomètriques o no saber escriure el propi nom.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28