La primera infància

És l'etapa evolutiva que comprèn des del naixement fins a l'etapa preescolar.

És un dels moments del desenvolupament amb major capacitat de canvi ja que el cervell encara s'està formant. En aquests anys un ésser indefens i sense capacitat per sobreviure es converteix en un nen que pensa i s'emociona, que parla i corre, que es relaciona i comença a utilitzar les seves experiències.

Qualsevol problema té ara una més fàcil solució, és el millor moment per poder prevenir, detectar, diagnosticar i tractar qualsevol trastorn neurobiològic i / o psicoeducatiu.

Trastorns del son de causa educativa

 

La causa que origina aquest  problema es la deficient adquisició del hàbit del son, és a dir, existeix una distorsió i desestructuració per associacions inadequades que el nen fa amb el seu son, normalment deguts a canvis que realitzen els pares per intentar que el nen es dormi o a pautes educatives envers al son, disruptives per al nen. Son nens amb una actitud molt desperta, que capten amb gran intensitat els estímuls que existeixen al seu voltant habitualment amb ansietat e inseguretat. Solen tenir un son superficial durant el qual es mostren inquiets, com vigilants, i qualsevol soroll els desperta.

Poden ser nens irritables durant el dia, amb gran dependència cap a la persona que els cuida. Per altra banda, es molt important que s'estableixi una rutina a l'hora d’anar a dormir, com posar una hora concreta, fer algun ritual per a que el nen se'n vagi a dormir, a més,  s'ha de mantenir al nen tranquil i calmat quan s’acosta l'hora del son. Existeixen tota una sèrie de diferencies individuals que poden influir en el son del nen, apart de les esmentades, com la nutrició, la fatiga física i mental i altres factors externs.

Per últim, és important que els pares sàpiguen la funció que tenen com a educadors del son. Tenen que marcar les directrius per anar a dormir, sobretot davant el rebuig d'anar a dormir del nen i la demanda d’atenció a aquesta hora. Tenir uns horaris pautats, així com dormir un mínim d'hores, repercuteix en una millor consolidació d'aprenentatges, i en una millora del creixement d'aquest.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28