La primera infància

És l'etapa evolutiva que comprèn des del naixement fins a l'etapa preescolar.

És un dels moments del desenvolupament amb major capacitat de canvi ja que el cervell encara s'està formant. En aquests anys un ésser indefens i sense capacitat per sobreviure es converteix en un nen que pensa i s'emociona, que parla i corre, que es relaciona i comença a utilitzar les seves experiències.

Qualsevol problema té ara una més fàcil solució, és el millor moment per poder prevenir, detectar, diagnosticar i tractar qualsevol trastorn neurobiològic i / o psicoeducatiu.

Terrors nocturns, sonambulisme i bruxisme

 

En el episodis de terrors nocturns és habitual que el nen s'assenti bruscament al llit i comenci a cridar i plorar amb una expressió facial de terror i signes de intensa ansietat.

No sol despertar-se fàcilment encara que tingui els ulls oberts, tot i els esforços d'altres persones de desperta-lo. Si finalment això s'aconsegueix, el nen es mostra confós, desorientat durant uns minuts i amb una certa sensació de temor. A l'endemà no se'n recorda ni del somni ni del succeït, a diferència dels malsons, on si s'enrecorden de l'episodi.

En el sonambulisme la característica essencial és l'existència d'episodis en els que el nen s'incorpora de forma brusca de llit i inclús pot aixecar-se i començar a deambular. Els ulls poden estar oberts i la mirada fixa. El nen pot pronunciar una o algunes paraules normalment sense coherència. També pot portar a terme conductes més complexes. Tot això succeeix amb total indiferència cap al seu entorn.

S'anomena bruxisme a l'hàbit inconscient que comporta un fregament de les dents durant la nit o el dia. Sol ser conseqüència de situacions que requereixen una gran concentració o molta tensió emocional i s'hi reacciona de manera inconscient serrant les dents, habitualment per la nit. Entre els símptomes que desencadenen està el notar sorolls en obrir i tancar la boca, el nen pot arribar a tenir dolor a la mandíbula i les dents poden presentar desgast dental. A part d'això, aquesta alteració també pot ser conseqüència de parasitosis intestinal per oxiürs, i no per l'estat d'angoixa i de tensió emocional que s'ha comentat abans, en aquest darrer cas els nens poden també riure dormits sense cap causa aparent.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28