La primera infància

És l'etapa evolutiva que comprèn des del naixement fins a l'etapa preescolar.

És un dels moments del desenvolupament amb major capacitat de canvi ja que el cervell encara s'està formant. En aquests anys un ésser indefens i sense capacitat per sobreviure es converteix en un nen que pensa i s'emociona, que parla i corre, que es relaciona i comença a utilitzar les seves experiències.

Qualsevol problema té ara una més fàcil solució, és el millor moment per poder prevenir, detectar, diagnosticar i tractar qualsevol trastorn neurobiològic i / o psicoeducatiu.

Comportament


Rebequeries i trastorns funcionals del comportament

 

Les rebequeries i les alteracions funcionals del comportament s'inicien habitualment en la etapa del desenvolupament al voltant dels 2 anys. Representen, paradoxalment, signes positius i expressius d'una personalitat en formació, així com una manera immadura d’expressar la frustració. No obstant, la intensitat i la freqüència determinen si estem davant d'un trastorn del comportament sense control. També és un signe d'alarma quan veiem que aquests comportaments no es redueixen establint les pautes oportunes. En els pitjors dels casos, el nen pot provocar danys considerables com trencar objectes, agredir a persones o fer-se mal a si mateix.

Així mateix, ens haurem de preocupar si aquestes rebequeries i alteracions funcionals del comportament es donen en diferents àmbits (escola, casa, carrer, etc), i si els pares veuen que no tenen capacitat educativa per reduir aquests comportaments, provocant que ells mateixos perdin el control.

Conductes hiperactives

 

Les conductes hiperactives es manifesten principalment per una gran dificultat per part dels nens per estar físicament quiets quan les situacions ho requereixen, amb una elevada impulsivitat e inquietud motriu. Podem reunir les principals característiques en les següents variables:

 

 • Són nens molt inquiets.
 • Estan sempre movent-se i tocant les coses.
 • Poden moure's molt durant la son.
 • Corren i trepen excessivament.
 • Toquen massa els objectes i els trenquen
 • S'avorreixen amb facilitat.
 • Es fan mal sovint.
 • Trenquen joguines.
 • Tenen dificultats per jugar i divertir-se en silenci.
 • Són incapaços de relaxar-se.
 • Sempre estan al límit del perill.
 • No tenen temps d’espera.
 • Constantment criden l’atenció.
 • Necessiten supervisió constant.

 

Conductes negativistes i desafiants

 

Les conductes negativistes i desafiants es manifesten per un patró del comportament negativista, desafiant, desobedient i hostil que dona lloc a discussions amb el adults, amb comportaments poc cooperatius cap als companys o les persones en un rol d'autoritat, alterant la seva conducta adaptativa de manera significativa en la majoria dels àmbits on es mou (família, escola, social, etc). Les característiques principals del comportament negativista desafiant són:

 • Rebequeries i empipaments freqüents.
 • Sovint discuteixen i s'afronten  als adults.
 • Desafien activament l'adult,qüestionen les normes i les incompleixen.
 • Molesten deliberadament a altres persones.
 • Acusen  a altres dels seus errors o mal comportament, tenen molta dificultat per acceptar els seus errors.
 • Sovint son colèrics i ressentits.
 • Són rancorosos i poden ser venjatius.
 • Mostren poca amabilitat cap als altres.
 • Tenen molt poca empatia o capacitat de ficar-se en el lloc dels altres.

Hem de diferenciar aquestes conductes purament negativistes desafiants, de les conductes desafiants reactives funcionals dels nens davant l'actuació dels pares per ser massa permissius o autoritaris.

Alteracions emocionals

 

Els nens de 0 a 4 anys que presenten alteracions emocionals difícilment son capaços de manifestar el seu malestar a través del llenguatge; per tant, ens haurem de fixar en les conductes que manifesten per determinar si hi ha una alteració emocional significativa, fent referència principalment a aspectes d'ansietat i/o pors. Els principals indicadors d'una possible alteració emocional són els següents:

 

 • Dificultat en separar-se dels pares.
 • Por a que els hi passi alguna cosa a als pares.
 • Por a perdre's.
 • Negar-se a anar a escola per separar-se dels pares.
 • Resistència a quedar-se sol amb persones no familiars.
 • Dificultats per anar a dormir sol.
 • Presència recurrent de malsons.
 • Queixes de que li fa mal la panxa, el cap, etc.
 • Preocupar-se massa per les coses.

Alteracions de l'estat d'ànim

 

De la mateixa manera que en les alteracions emocionals, amb les alteracions afectives i en els  nens de 0 a 4 anys ens haurem de fixar en les conductes que manifesten per determinar si hi ha una alteració afectiva o de l'estat d'ànim significativa. Destaquem els següents punts com aspectes principals que poden fer pensar que un nen presenta una alteració afectiva o de l'estat d'ànim:

 

 • Té canvis en l'estat d'ànim i mal humor.
 • Presenta irritabilitat i s'enfada fàcilment.
 • És troba trist i vol estar sol.
 • Plora fàcilment.
 • No somriu.
 • Té dificultats per divertir-se, no li agrada res.
 • Té dificultat per conciliar la son
 • Està cansat sovint, amb desgana.
 • No menja bé, no té gana.
 • És relaciona poc amb els altres nens.
 • És mou poc, és poc actiu.
 • És queixa normalment que li hi fa mal el cap, la panxa, etc.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dimarts 21 novembre 2023, 11:59